Głównym zadaniem płynu hamulcowego jest przeniesienie siły z dźwigni hamulca na klocki hamulcowe. Prawidłowo zadbany układ hamulcowy zapewnia odpowiednio szybkie i mocne hamowanie. Warto regularnie sprawdzać i w miarę potrzeb wymieniać płyn hamulcowy, gdyż w dużym stopniu to od sprawności układu hamulcowego motocykla zależy nasze bezpieczeństwo podczas jazdy. Zaleca się wymianę płynu co 2 lata.

Podczas eksploatacji, w płynie hamulcowym, zwiększa się zawartość wody i różnych zanieczyszczeń, przez co traci on swoje właściwości m.in. spada jego odporność termiczna, w skrajnych przypadkach może nawet dojść do jego zagotowania. Płyn hamulcowy kwalifikuje się do wymiany już przy zawartości 3% wody.
Istotnym parametrem jest również lepkość płynu, która powinna ulegać jak najmniejszym wahaniom przy zmianach temperatury.

Głównym objawem wyeksploatowanego płynu hamulcowego jest obniżona skuteczność hamowania. Kolejnym sygnałem do wymiany płynu hamulcowego jest korozja innych podzespołów układu – przestarzały płyn hamulcowy traci swoje właściwości antykorozyjne, co może prowadzić do uszkodzenia pozostałych elementów układu np. rdzewienia tłoczków czy zacisków. Zaoszczędzenie stosunkowo niskich kosztów wymiany płynu hamulcowego, może w przyszłości skutkować znacznie droższą wymianą np. tłoczków.

Równie istotna jest systematyczna kontrola ilości płynu hamulcowego, którego ubytek może być spowodowany pęknięciem przewodu hamulcowego, wyciekiem lub innym rozszczelnieniem układu. Odpowiednią ilość płynu hamulcowego możemy sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym poprzez specjalne oznaczenia: MIN. oraz MAX., które wskazują zalecany dla danego motocykla poziom płynu hamulcowego.

Wymiana płynu hamulcowego powinna przebiegać w warsztacie ze względu na konieczność odpowietrzenia układu hamulcowego, co w niektórych przypadkach, szczególnie z układem ABS, nie jest prostą sprawą. Dodatkowo zostanie sprawdzona szczelność całego układu, a także inne podzespoły jak klocki, tarcze czy przewody hamulcowe.