Akumulator jest jednym z głównych elementów układu elektrycznego w pojeździe, jego zadaniem jest uruchamianie motocykla oraz ewentualne zasilanie urządzeń elektrycznych gdy silnik nie pracuje.

Obecnie w motocyklach stosuje się akumulatory kwasowe, AGM tzw. żelowe oraz najrzadziej spotykane litowo-jonowe. W każdym przypadku ważna jest regularna kontrola oraz okresowe doładowywanie go, istotne jest również aby akumulator i jego zaciski biegunowe były czyste, suche i odpowiednio mocno dokręcone.

Systematycznie sprawdzany i zadbany akumulator motocyklowy, może służyć nawet przez kilka lat.
Jedną z głównych przyczyn uszkodzeń akumulatora jest nieodpowiednie traktowanie go zimą. Nieużywany nawet przez kilka miesięcy akumulator poprzez samowyładowanie przestaje nadawać się do użytku, szczególnie jeśli stoi w niskich temperaturach np. na zewnątrz lub w nieogrzewanym garażu. Najlepiej motocykl trzymać w ogrzewanym pomieszczeniu, a akumulator regularnie sprawdzać i w miarę potrzeb doładowywać. Jeśli nie mamy takiej możliwości, akumulator należy wymontować i przechowywać w temperaturze pokojowej. Oczywiście również należy go systematycznie sprawdzać i doładowywać.

Należy unikać niedoładowania akumulatora, gdyż wtedy zaczyna on się zasiarczać i staje się bezużyteczny. Powinno się regularnie sprawdzać poziom naładowania akumulatora i jeśli jest zbyt niski, doładować go.

Unikać trzeba również przeładowania akumulatora (na przykład poprzez ładowanie prostownikiem samochodowym), które powoduje tymczasowe, a nawet stałe jego przegrzanie. Najlepszym sposobem na ładowanie akumulatora motocyklowego jest automatyczna ładowarka mikroprocesorowa.