Klauzula informacyjna dla osób składających CV

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Motoexpert Elżbieta Smoter ul. Wesoła 10; 05–091 Ząbki; tel. 666 600 550

Adres e-mail – serwis@motoexpertwarszawa24.pl

Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy,  -liczonych od końca roku kalendarzowego w którym złożone zostały dokumenty aplikacyjne, a następnie zostaną usunięte.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa bądź w oparciu o zawarte umowy powierzenia.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji.

………………………………

 Data, podpis

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

……………………………

 Data, podpis

Na każdym CV powinna być umieszczona informacja:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   (zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)”